تعرفه خدمات رویز اس ام اس

توجه تفاوت پنل ها در تعرفه و قیمت آنها می باشد و تمامی پنل ها فول امکانات می باشند
دختر ، پیامک رایگان ، ارگاسم ، زناشویی دختر ، پیامک رایگان ، ارگاسم ، زناشویی دختر ، پیامک رایگان ، ارگاسم ، زناشویی دختر ، پیامک رایگان ، ارگاسم ، زناشویی

پنل 4 ستاره

پیامک هدیه 1000 عدد ✔
پنل دائمی ✔
ارسال به بانک شماره کشور ✔
ارسال به اصناف ✔
وب سرویس ارسال کدفعالسازی ✔
دارای خط اختصاصی رایگان ✔
امکان تفکیک سن و جنسیت ✔
مسابقه و قرعه کشی ✔
امکان ارسال به بلک لیست ✔
امکان ارسال از طریق کد پستی ✔
قیمت : 229,000 تومان
    تعرفه 123 ریال
دختر ، پیامک رایگان ، ارگاسم ، زناشویی دختر ، پیامک رایگان ، ارگاسم ، زناشویی دختر ، پیامک رایگان ، ارگاسم ، زناشویی

پنل 3 ستاره

پیامک هدیه 800 عدد ✔
پنل دائمی ✔
ارسال به بانک شماره کشور ✔
ارسال به اصناف ✔
وب سرویس ارسال کدفعالسازی ✔
دارای خط اختصاصی رایگان ✔
امکان تفکیک سن و جنسیت ✔
مسابقه و قرعه کشی ✔
امکان ارسال به بلک لیست ✔
امکان ارسال از طریق کد پستی ✔
قیمت : 189,000 تومان
    تعرفه 143 ریال
دختر ، پیامک رایگان ، ارگاسم ، زناشویی دختر ، پیامک رایگان ، ارگاسم ، زناشویی

پنل 2 ستاره

پیامک هدیه 500 عدد ✔
پنل دائمی ✔
ارسال به بانک شماره کشور ✔
ارسال به اصناف ✔
وب سرویس ارسال کدفعالسازی ✔
دارای خط اختصاصی رایگان ✔
امکان تفکیک سن و جنسیت ✔
مسابقه و قرعه کشی ✔
امکان ارسال به بلک لیست ✔
امکان ارسال از طریق کد پستی ✔
قیمت : 99,000 تومان
    تعرفه 163 ریال
دختر ، پیامک رایگان ، ارگاسم ، زناشویی

پنل تک ستاره

پیامک هدیه 300 عدد ✔
پنل دائمی ✔
ارسال به بانک شماره کشور ✔
ارسال به اصناف ✔
وب سرویس ارسال کدفعالسازی ✔
دارای خط اختصاصی رایگان ✔
امکان تفکیک سن و جنسیت ✔
مسابقه و قرعه کشی ✔
امکان ارسال به بلک لیست ✔
امکان ارسال از طریق کد پستی ✔
قیمت : 39,000 تومان
    تعرفه 183 ریال
دختر ، پیامک رایگان ، ارگاسم ، زناشویی

پنل رایگان

پیامک هدیه 10 عدد ✔
پنل دائمی ✔
ارسال به بانک شماره کشور ✔
ارسال به اصناف ✔
وب سرویس ارسال کدفعالسازی ✔
دارای خط اختصاصی رایگان ✔
امکان تفکیک سن و جنسیت ✔
مسابقه و قرعه کشی ✔
امکان ارسال به بلک لیست ✔
امکان ارسال از طریق کد پستی ✔
قیمت : 0 تومان
    تعرفه 216 ریال